Z uwagi na ograniczoną dostępność agentów, klienci mogą doświadczyć opóźnień lub utrudnień przy kontaktowaniu PlayStation.

Portal PlayStation Fix & Connect

Rozwiązania problemów z połączeniem w PlayStation 4 i PlayStation 5