På grund av höga kontaktvolymer just nu så kan kunder uppleva förseningar i kontakten med PlayStation Support.

PlayStation Fix & Connect

Åtgärda anslutningsproblem för PlayStation 4 och PlayStation 5